Stichting Islamitisch Centrum Amersfoort heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een belangrijk islamitisch centrum voor moslims en niet-moslims in Amersfoort. Naast de religieuze functie vervult de stichting een belangrijke rol als sociaal-cultureel ontmoetingscentrum voor moslims in Amersfoort.

Een ander belangrijk onderdeel van de activiteiten van de stichting vormt het aanbieden van educatieve, emancipatorische en culturele activiteiten. Daarmee is de stichting meer dan een gebedsruimte, maar vervult zij als islamitisch centrum tevens een brugfunctie tussen moslims en niet-moslims in de samenleving.

Voor niet-moslims is de stichting hét informatiecentrum waar men in contact kan komen met moslims en informatie kan krijgen over de islam. In de huidige periode waarin de extremistische islam wereldwijd in de schijnwerpers is komen te staan en de negatieve beeldvorming over de islam sterk is gegroeid, achten wij deze brugfunctie van groot belang.